Denk mee over de toekomst van onze leefomgeving – Perspectiefplan A7/N33-regio

Vanuit de Provincie Groningen wordt op dit moment in samenwerking met de gemeenten oostelijk van de stad Groningen een nieuw perspectiefplan ontwikkeld voor de toekomst van dit gebied.
Lees in de onderstaande tekst, op welke manier bewoners van dit gebied mee kunnen denken aan dit perspectiefplan. Deze tekst ontvingen wij via e-mail van de Provincie Groningen.

We willen een sterke en aantrekkelijke gemeente en provincie zijn voor inwoners, ondernemers, agrariërs, organisaties, instellingen, toeristen en recreanten. Eigenlijk voor eenieder die woont, werkt, onderneemt of onze gemeente en provincie bezoekt. Dat willen we nu zijn, morgen, volgend jaar en ook over 15 jaar.
Wat maakt onze gemeente en provincie nu aantrekkelijk en sterk?
Daar hebben we als gemeenten Midden-Groningen, Oldambt, Veendam en provincie Groningen gezamenlijk onderzoek naar gedaan en over gesproken met verschillende inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dit is vertaald naar een eerste versie voor een ruimtelijk en economisch perspectief voor de A7/N33-regio (het gebied vanaf de stad Groningen in oostelijke richting, met daarin plaatsen als Hoogezand, Veendam, Zuidbroek en Winschoten).

Eerste versie perspectief
De uitkomst van de gesprekken die tot nu toe gevoerd zijn staat in twee rapporten:

Hierin is in beeld gebracht hoe de economische kansen voor de regio gecombineerd kunnen worden met het behouden en mogelijk zelfs versterken van de mooie en karakteristieke kanten in de regio. Met als doel een sterke regio, waarin iedereen met veel plezier kan wonen, werken en recreëren.

Zoals het woord ‘perspectief’ al aangeeft, geven wij in het plan aan hoe wij tegen de regionale ruimtelijke en economische invulling aankijken. Dit is gebaseerd op de kansen die in de marktanalyse naar voren komen en de meningen, belangen en inzichten van verschillende inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties waarmee is gesproken.

Denkt u mee?
Via de website www.destemvanprovinciegroningen.nl kunt u online uw mening geven.

  • Wat is uw perspectief, uw mening? Want wij horen graag de mening van zoveel mogelijk inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om het perspectief verder aan te scherpen. Dus denkt u met ons mee?

Vervolg
Het schrijven van het ruimtelijk en economisch perspectief voor de A7/N33-regio kan niet zonder uw inbreng. Met uw reactie kijken we of en zo ja hoe we de eerste versie van het perspectief kunnen aanpassen/verbeteren. Alle reacties wegen mee in de verdere uitwerking en worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de betrokken gemeenten en provinciale staten.

Meer informatie
In januari 2022 organiseren wij inloopbijeenkomsten.
Informatie over data en locaties volgt.

 

Dit bericht werd geplaatst op november 19, 2021. 

activiteiten 2023

7 t/m 9 september 

Feestweek Zuidbroek