Initiatieven in en om Zuidbroek

Middels cofinanciering ondersteunt Dorpsraad Zuidbroek organisatoren met het organiseren van evenementen/activiteiten in Zuidbroek met de financiering.  Voorbeelden van meegefinancierde evenementen in Zuidbroek zijn:

 

- Expeditie Zuudbrouk

- Intocht Sinterklaas

- Pakjesbezorgdag

- Kerstbomen aan ’t Wotter

 

Wilt u ook gebruikmaken van cofinanciering door Dorpsraad Zuidbroek, dan dient uw aanvraag aan bepaalde voorwaarden te voldoen:

 

- De subsidieaanvrager heeft geen winstoogmerk;

- Aanvraag voor het jaar van uitvoer;

- Uitvoering met zelfwerkzaamheid;

- De activiteit is voor alle inwoners van Zuidbroek toegankelijk;

- Financiering maximaal 50% van de begroting exclusief subsidies;

- Het maximumbedrag is €1000;

- Financiering wordt niet overgemaakt naar particuliere rekeningen;
- Gedegen financiële verantwoording na afloop van het evenement/project.

 

Welk fonds past bij mijn idee?
Om het uitzoeken van een geschikt fonds wat makkelijker te maken, staan er kernwoorden of voorbeelden bij die aangeven waar een fonds of subsidie betrekking op kan hebben. Sommige fondsen zijn heel specifiek, anderen bieden geld voor een breed scala aan activiteiten en initiatieven. De hier genoemde fondsen kunt u ook digitaal vinden op  www.ideeenbankgroningen.nl.

 

Groninger dorpen heeft ook een overzicht op hun website staan: www.groningerdorpen.nl/fondsenlijst/.

 

Fondsenboekje 2023; Fondsenboekje- versie Februari 2023.pdf

 

Graag behouden wij de leuke evenementen in Zuidbroek, welke wij door middel van cofinanciering ondersteunen. Om te zorgen dat alle leuke initiatieven voor Zuidbroek kunnen blijven bestaan vragen wij uw hulp!
Een donatie kan via i-DEAL of PayPal en zal alleen gebruikt worden voor de cofinanciering van bovenstaande en nieuwe evenementen in Zuidbroek.
Neem voor meer info contact op met: penningmeester@dorpsraadzuidbroek.com

 

Namens het bestuur bedanken wij u voor uw bijdrage!