Reactie Dorpsraad Zuidbroek tijdelijk opvang Eurohal.

Op 16 september bracht de gemeente Midden-Groningen en het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) naar buiten dat in ons dorp Zuidbroek maximaal 500 asielzoekers opgevangen zouden worden in de Eurohal voor de duur van 6 maanden tot maximaal 1 jaar.

 

Als onafhankelijk orgaan Dorpsraad Zuidbroek is het onze taak om u, de inwoner van Zuidbroek, juist en volledig te informeren. Daarnaast willen wij graag u vertegenwoordigen richting de gemeente en het COA.

 

Daarom is dorpsraad Zuidbroek reeds in overleg met de gemeente Midden-Groningen omtrent de opvang in de Eurohal. Om hieraan goed invulling te kunnen geven hebben wij ook u nodig! Mocht u vragen hebben of andere informatie met ons willen delen neem dan gerust contact op met de dorpsraad Zuidbroek via info@dorpsraadzuidbroek.com. Wij zullen deze informatie bundelen en delen met de Gemeente Midden-Groningen.

 

Kees de Vries

Voorzitter

 

Dit bericht werd geplaatst op september 24, 2022

 


Dorpsraad zuidbroek; een nieuw gezicht

Welkom op de vernieuwde site van Dorpsraad Zuidbroek! Dezelfde Dorpsraad alleen dan in een nieuw jasje. Hier zullen we u op de hoogte houden van het nieuws en activiteiten rondom ons mooie dorp. Volg ons ook op het facebookaccount van Dorpsraad Zuidbroek.

Heeft u zelf leuke bijdrage of wilt u activiteiten doorgeven laat dit dan weten via info@dorpsraadzuidbroek.com


Gebruik Eurohal voor noodopvang asielzoekers.

De opvang van asielzoekers staat nog steeds onder druk. Er zijn vaak te weinig bedden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Bijna dagelijks worden mensen voor een nacht opgevangen op verschillende plekken in Nederland. Dit gebeurt in evenementenhallen of sporthallen. De Eurohal bij Motel Groningen Zuidbroek A7 is zo’n plek. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn heeft al een aantal keren toestemming gegeven voor noodopvang. Zo was er een fatsoenlijke slaapplek voor asielzoekers.

 

De druk op Ter Apel blijft te groot. De vraag naar noodopvang in de Eurohal blijft voorlopig. Er is daarom een overeenkomst gesloten tussen de gemeente, de veiligheidsregio Groningen, COA en Motel Groningen Zuidbroek A7. In deze overeenkomst staat dat er maximaal twee keer in de week 100 asielzoekers in de Eurohal kunnen slapen. Zij kunnen dan van negen uur in de avond tot negen uur de volgende ochtend in de Eurohal blijven. Er is dan een locatiemanager van COA aanwezig en ook is er beveiliging.

 

Als u vragen heeft over deze noodopvang kunt u contact opnemen met Nelleke Mulder van de gemeente Midden-Groningen, tel. 0598 - 37 37 37.

Dit bericht werd geplaatst op juli 8, 2022.

 


Dorpsraad Zuidbroek zoekt jou! 

We zijn per direct op zoek naar actieve inwoners van Zuidbroek die bereid zijn om een aantal uren per maand (ca 5-10 uur) hun kennis en relevant netwerk in te zetten. Wij zoeken inwonerdie mede verantwoordelijk wil zijn voor het bevorderen van de leefbaarheid en de ontwikkeling van Zuidbroek. 

 

Dorpsraad Zuidbroek houdt zich bezig met onderwerpen die de gehele gemeenschap van Zuidbroek raken en bezighouden. Denk hierbij aan "Milieu & Energie", "Groen openbare ruimte", "Wonen, winkels & voorzieningen", "Veiligheid", "Toerisme" en "Communicatie".

 

Dorpsraad Zuidbroek is van mening dat de ontwikkeling van Zuidbroek alle aandacht verdient. Zuidbroek heeft de potentie om de komende jaren nog meer sociaal en economisch draagvlak te creëren voor haar inwoners en de gemeente. 
Onze rol als Dorpsraad Zuidbroek is er voor te zorgen dat deze ontwikkeling op een sociaal verantwoorde, duurzame en coöperatieve wijze tot stand komt. 

 

Herken jij je in bovenstaand profiel en wil jij graag bijdragen aan de toekomst van Zuidbroek? 

Stuur dan voor 1 augustus een mail naar info@dorpsraadzuidbroek.com waarin je jezelf kort introduceert en op welke manier jij de Dorpsraad wenst te ondersteunen. 

Ons streven is om uiterlijk 15 augustus de geschikte kandidaten uit te nodigen voor een gesprek. 

 

Meer informatie kunt u vinden op onze websitewww.dorpsraadzuidbroek.com

 

Dorpsraad Zuidbroek is er voor alle Zuidbroeksters

 

Met hartelijke groet,

 

Namens het Dagelijks Bestuur Dorpsraad Zuidbroek

K. de Vries 

Voorzitter

 

Dit bericht werd geplaatst op juli 5, 2022.

 

Lintjesactie 2021

Tussen Sinterklaas en Oud en Nieuw heeft de Dorpsraad op alle adressen in Zuidbroek een envelop met “het lintje” bezorgd. Als Dorpsraad vroegen wij u een boodschap, wens of idee op het lintje te schrijven. U kon het lintje ophangen in één van de kerstbomen op het plein  “Aant Woater”. Ruim tien procent van alle adressen heeft gereageerd. Wij zijn heel blij met het resultaat! 


Wat stond er op de lintjes?
Wij bekeken de lintjes en maakten een top drie van de meest genoemde onderwerpen

Op plaats 1:  Veiligheid
Er werden veel verschillende ideeën over veiligheid in het dorp gedeeld. Zoals beperking van de snelheid in het dorp door het invoeren van een 30-km zone. Andere ideeën waren: eenrichtingsverkeer, onderhoud van het trottoir zodat voetgangers veilig kunnen lopen en goede straatverlichting. 

Op plaats 2: Groenonderhoud
De wens voor meer groen in het dorp werd gedeeld. Daarnaast ook de wens om de huidige groenstroken, vijvers, havengebied, perken en pleinen beter te onderhouden. 

Op plaats 3: Wonen
De wens voor meer bouwkavels en woningen voor starters en senioren in het dorp.

Voor bovenstaande en alle andere reacties bijzonder dank inwoners van Zuidbroek!
Wat gaan wij als Dorpsraad doen met deze reacties?
Wij gaan in overleg met de gebiedsregiseur en de verantwoordelijke wethouder.
Herkennen en erkennen zij de opmerkingen? Zo ja; wat gaan we er aan doen?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Houd onze website en Facebookpagina dan in de gaten. Hierop plaatsen wij updates van de ontwikkelingen. 

Met hartelijke groet,

Kees de Vries
Voorzitter Dorpsraad Zuidbroek

 

Dit bericht werd geplaatst op januari 14, 2022.

 


Nieuwjaarswens


DELTA Fiber Netwerk – Glasvezel adviseur aan huis

Dorpsraad Zuidbroek doet mee aan de clubactie van Caiway en DELTA:
Iedereen, die zich via de clubactie-link van Caiway of DELTA als klant aanmeldt, ontvangt
€ 25,00 op zijn bankrekening. En de dorpsraad krijgt € 50,00 in de kas!

Per 2023 wordt onze subsidie jammer genoeg door de gemeente gehalveerd.
Hopelijk kunnen we dan mede dankzij u, die via een van de bovenstaande links zich voor glasvezel heeft aangemeld, in de toekomst mooie tradities als pakjesbezorgdag en andere activiteiten in Zuidbroek blijven mede financieren!

Tijdens de glasvezelcampagne van DELTA Fiber Netwerk in Zuidbroek, Noordbroek en Meeden kunt u de komende tijd een adviseur bij je thuis op bezoek krijgen. De adviseur geeft meer uitleg over de glasvezelcampagne en kan op basis van uw huidige situatie en wensen uitleggen wat de voordelen van glasvezel zijn en welk abonnement het beste bij u past.

Als u vragen hebt over glasvezel en graag op afspraak advies wilt krijgen kan dit ook.

De adviseurs houden zich aan de regels van het RIVM en dragen herkenbare kleding met een zichtbare naambadge. Een afspraak inplannen kan via de volgende website: https://www.deltafibernetwerk.nl/adviesgesprek/aan-huis/

Bij interesse in glasvezel van Caiway of DELTA kunt u zich, zoals boven beschreven, uiteraard ook aanmelden via onze clubactie. Dit kan via deze links:

Aanmelden via Caiway: http://aklam.io/lXSQhy
Aanmelden via DELTA: http://aklam.io/mTJEBu

 

Dit bericht werd geplaatst op december 10, 2021.

 


Adventsgroet

Beste Dorpsgenoten,

De leden van de Dorpsraad Zuidbroek helpen deze week Post.NL met het bezorgen van een blanko envelop bij u.

Nou niet denken “staat niets op” en “hup kan wel bij oud papier”, alstublieft niet doen.

De envelop bevat leuke informatie voor u en voor de kerstbomen op het plein aan ‘t Woater.
Nieuwsgierig? Maak de envelop maar snel open en …..We hopen dat zoveel mogelijk dorpsgenoten mee willen doen aan dat wat u aantreft in de envelop!!!

Vriendelijk groet van de Dorpsraad Zuidbroek

 

Dit bericht werd geplaatst op december 7, 2021.


Activiteiten

03-12-22

Pakjesbezorgdag