5 nieuwe projectaanvragen gegund

29-03-2024: De Toetsingscommissie COA-compensatiegelden heeft wederom een aantal ingediende projectaanvragen goedgekeurd!
Het gaat om project Feestweek Zuidbroek, project 4 mei herdenking, project bankjes, verduurzaming en uitbreiding NNTTM en project digitale informatievoorziening.
U leest alle details bij goedgekeurde projecten

De uiterste termijn voor het indienen van een projectaanvraag is inmiddels verstreken. Er zijn inmiddels al 14 ingediende projecten goedgekeurd en er zijn nog een aantal projecten in behandeling. Het is derhalve niet meer mogelijk om nog een projectaanvraag in te dienen. 
Ook de vooraanmelding/quickscan is gesloten.


Werkzaamheden Kerkstraat, Het Loeg en brug Schaive Klabbe Muntendam

Van half april tot december 2024 voert de gemeente werkzaamheden uit aan de Kerkstraat, Het Loeg en de brug de Schaive Klabbe in Muntendam. In Het Loeg en een stukje van de Kerkstraat (ter hoogte van de apotheek en het voormalig gemeentehuis) moet de riolering vervangen worden. Aan Het Loeg worden ook nieuwe bomen geplant en komen parkeervakken en wegversmallingen om ervoor te zorgen dat het verkeer er minder snel rijdt. De brug de Schaive Klabbe heeft groot onderhoud nodig.

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Er wordt begonnen in de Kerkstraat. Van half april tot eind december 2024 wordt het verkeer via omleidingsborden zoveel mogelijk via de A7 en N33 geleid. Tijdens de werkzaamheden blijft het voor fietsers en voetgangers mogelijk om via de Tussenklappen van Zuidbroek naar Muntendam (en omgekeerd) te gaan.

Schaive Klabbe tot eind augustus open
De werkzaamheden aan de Schaive Klabbe beginnen pas na de bouwvak. De brug blijft tot eind augustus open.

Er is een aparte pagina op de website van onze gemeente (https://www.midden-groningen.nl/werkzaamheden-het-loeg-en-brug-schaive-klabbe) met alle informatie over welke werkzaamheden wanneer plaatsvinden.


Volkstuintjes Huygensstraat

Aan de Huygensstraat zijn 2 volkstuintjes vrijgekomen.
Heeft u interesse? Neem dan contact op met de gemeente Midden-Groningen, telefoonnummer 0598-37 37 37.


Dorpsraad zuidbroek zichtbaar

Op deze website  zullen we u op de hoogte houden van het nieuws en activiteiten rondom ons mooie dorp. Volg ons ook op het facebookaccount van Dorpsraad Zuidbroek.

Heeft u zelf leuke bijdrage of wilt u activiteiten doorgeven laat dit dan weten via info@dorpsraadzuidbroek.com

Agenda 2024

11-04-2024: vergadering werkgroep Expeditie Zuudbrouk met alle deelnemende verenigingen, locatie kantine ZNC, aanvang 19:30 uur

24-04-2024: 
vergadering Dorpsraad, locatie NNTTM, aanvang 19:30 uur

05-06-2024:
vergadering verenigingen, stichtingen en organisaties, locatie NNTTM, aanvang 19:30 uur


Deze week in Zuidbroek: