Dorpsvisie 2023-2024 van, voor én door Zuidbroek

De doelstelling van Dorpsraad Zuidbroek is het op een verantwoorde wijze bevorderen van de leefbaarheid en de ontwikkeling van het dorp Zuidbroek. Wij houden ons bezig met onderwerpen die de gehele gemeenschap van Zuidbroek raken.

Wij zijn van mening dat de (economische) ontwikkeling van Zuidbroek nog vele tientallen jaren door zal gaan. Onze rol is om ervoor te zorgen dat deze ontwikkeling op een sociaal verantwoorde, duurzame en coöperatieve wijze tot stand komt.

Wij streven naar een hoge kwaliteit in alles wat we doen, maar willen ook een sterke en groeiende positie verwerven in de overlegstructuren waaraan wij deelnemen.

Wij stellen ons als doel om nauw samen te werken met de inwoners en middenstanders van Zuidbroek, alsmede de gemeentelijke en provinciale overheden zodat er op een efficiënte en duurzame wijze overleg plaats kan vinden.
In oktober 2023 is onderstaande dorpsvisie samen met de inwoners tot stand gekomen en gepresenteerd aan onze wethouder, dhr. Drenth.


Zaterdag 14 oktober 2023 heeft dorpsraad de nieuwe dorpsvisie 2023 gepresenteerd aan de dorpsbewoners en overhandigd aan onze dorpswethouder Erik Drenth. Aan deze dorpsvisie is een activiteiten kalender gekoppeld. In deze kalender ziet u welke zaken de dorpsraad in kalenderjaar 2023/24 als eerste oppakt. Zoals aangekondigd kunt u hieronder de definitieve dorpsvisie downloaden.

Dorpsvisie Zuidbroek 2023.pdf

Persbericht Menterwolde.info

Persbericht RTV Noord

Persbericht Midden Groninger


Dorpsvisie 2012