Gepubliceerde artikelen


Lintjesactie - januari 14, 2022


Lintjesactie 2021

Tussen Sinterklaas en Oud en Nieuw heeft de Dorpsraad op alle adressen in Zuidbroek een envelop met “het lintje” bezorgd. Als Dorpsraad vroegen wij u een boodschap, wens of idee op het lintje te schrijven. U kon het lintje ophangen in één van de kerstbomen op het plein  “Aant Woater”. Ruim tien procent van alle adressen heeft gereageerd. Wij zijn heel blij met het resultaat! 


Wat stond er op de lintjes?
Wij bekeken de lintjes en maakten een top drie van de meest genoemde onderwerpen

Op plaats 1:  Veiligheid
Er werden veel verschillende ideeën over veiligheid in het dorp gedeeld. Zoals beperking van de snelheid in het dorp door het invoeren van een 30-km zone. Andere ideeën waren: eenrichtingsverkeer, onderhoud van het trottoir zodat voetgangers veilig kunnen lopen en goede straatverlichting. 

Op plaats 2: Groenonderhoud
De wens voor meer groen in het dorp werd gedeeld. Daarnaast ook de wens om de huidige groenstroken, vijvers, havengebied, perken en pleinen beter te onderhouden. 

Op plaats 3: Wonen
De wens voor meer bouwkavels en woningen voor starters en senioren in het dorp.

Voor bovenstaande en alle andere reacties bijzonder dank inwoners van Zuidbroek!
Wat gaan wij als Dorpsraad doen met deze reacties?
Wij gaan in overleg met de gebiedsregiseur en de verantwoordelijke wethouder.
Herkennen en erkennen zij de opmerkingen? Zo ja; wat gaan we er aan doen?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Houd onze website en Facebookpagina dan in de gaten. Hierop plaatsen wij updates van de ontwikkelingen. 

Met hartelijke groet,

Kees de Vries
Voorzitter Dorpsraad Zuidbroek

 

Dit bericht werd geplaatst op januari 14, 2022.