Sponsoring van initiatieven in en om Zuidbroek


Middels cofinanciering ondersteunt Dorpsraad Zuidbroek organisatoren met het organiseren van evenementen/activiteiten in Zuidbroek met de financiering.  Voorbeelden van meegefinancierde evenementen in Zuidbroek zijn:

 

- Expeditie Zuudbrouk

- Intocht Sinterklaas

- Pakjesbezorgdag

- Kerstbomen aan ’t Wotter

 

Wilt u ook gebruikmaken van cofinanciering door Dorpsraad Zuidbroek (hierna DRZ), dan kunt u een aanvraag hiertoe indienen via het onderstaande formulier. Het indienen van een aanvraag betekent nog niet dat u ook daadwerkelijk een bijdrage krijgt.

 

Welk fonds past bij mijn idee?
Om het uitzoeken van een geschikt fonds wat makkelijker te maken, staan er kernwoorden of voorbeelden bij die aangeven waar een fonds of subsidie betrekking op kan hebben. Sommige fondsen zijn heel specifiek, anderen bieden geld voor een breed scala aan activiteiten en initiatieven. De hier genoemde fondsen kunt u ook digitaal vinden op  www.ideeenbankgroningen.nl.

 

Groninger dorpen heeft ook een overzicht op hun website staan: www.groningerdorpen.nl/fondsenlijst/.

 

Ook in het fondsenboekje 2023 is veel informatie te vinden: Fondsenboekje- versie Februari 2023.pdf


Uw aanvraag bij de Dorpsraad Zuidbroek dient aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:

- De subsidieaanvrager heeft geen winstoogmerk;

- Aanvraag voor projecten die nog niet hebben plaatsgevonden, in het jaar van uitvoer;

- Er is sprake van uitvoering met zelfwerkzaamheid;

- De activiteit is voor alle inwoners van Zuidbroek toegankelijk;

- De financiering is maximaal 50% van de totale begroting, exclusief subsidies;

- Het maximumbedrag van financiering door de DRZ is €1000,00;

- Financiering wordt niet overgemaakt naar particuliere rekeningen.

 

Wij vragen na afloop een gedegen financiële verantwoording, waaruit blijkt op welke wijze een eventuele door de DRZ beschikbaar gestelde bijdrage, is besteed.

Wilt u financieel bijdragen aan activiteiten in Zuidbroek?
Dit is zeker mogelijk Graag houden wij de leuke evenementen in Zuidbroek, welke wij door middel van cofinanciering ondersteunen. Om te zorgen dat alle leuke initiatieven voor Zuidbroek kunnen blijven bestaan vragen wij uw hulp!
Een donatie kan via i-DEAL of PayPal en zal alleen gebruikt worden voor de cofinanciering van activiteiten en evenementen in Zuidbroek.

Neem voor meer info contact opmet: penningmeester@dorpsraadzuidbroek.nl